12.1. Dobrý den. Otevřete si učebnice na str.38, máme zde novou kapitolu a novou písničku, nahrávku najdete na obvyklém místě  chit chat | oxford university press audionahrávky CD2 track 7, 8. Abyste této písničce lépe porozuměli, nahrál jsem vám překlad na video. V pracovním sešitě si nalistujte str. 38, ve cvičení 1 vybarvěte postavičky podle pokynů a ve cvičení 2 doplňte tak, aby rozhovor dával smysl.