12.1. V učebnici si přečtěte kapitolu Nerosty a horniny na str.40 – 46. Je to velmi dlouhý text, takže si na jeho prostudování necháme dva týdny. Je zde několik pokusů, které doma rozhodně nezkoušejte. Písemně odpovězte na cv. 4 na str. 45.