12.1. Dobrý den. Otevřete si učebnice na str.26, máme tam dopis z prázdnin. Nahrál jsem vám video, kde máte překlad celého textu. Odpovězte na otázky celými větami a v pracovním sešitu vypracujte cvičení na str. 26.

Od středy jsou opět konzultace, tak si vezměte učebnici i pracovní sešit s sebou.