ČJ procvičování psaní y,i po B dle pracovních listů(scan) učebnice str.31 slova stejně znějící s různým významem, dopiš pokračování pohádky

M Sčítání a odčítání dvojciferných čísel zpaměti, učebnice str. 34, 35,  procvičování násobení a dělení zpaměti

AJ opakování lekce 4 a 5 podle učebnice,str.20 – 24, správná výslovnost a čtení s porozuměním

SCN_0002

SCN_0003

SCN_0004

SCN_0005