22. 4. 2020

Tak je to tady. Zasílám slíbené pokračování. S chutí do práce!

AJ

PS str. 46 – 47 cv. 2. Prohlédni si mapku a podle cv. 5 z učebnice str. 57 ( máš mít vypracováno v sešitě a opraveno) a pokus se vytvořit otázky.

PS str. 47 cv 3 a 5 nezapomeň, že ve větách popisujících co v obci je, použiješ vazbu There is, there are. Př. V Novosedlech je škola, kostel, obchody.

uč. str. 59 cv. 2 Zopakuj si použití slovesa can / can’t.

cv. 3 doplň a přepiš do sešitu tabulku. Opět si zkontroluj podle Přehledu mluvnice v PS str. 71, tabulka 5.4 a 5.5 a)!

cv. 5 sestav otázky podle vzoru. Můžeš je anglicky a pak přeložit do češtiny a položit je sourozenci, rodičům.

PS str. 48, cv. 1 a 2

PS str. 49, cv. 4

VL

uč. str. 34 – 37. Přečti, zapiš do sešitu Zapamatuj si.

PS str. 25, 26, 28, 29. Vypracuj podle učebnice, mapy, internetu.

uč. str. 64 – 65. Přečti, zapiš do sešitu Zapamatuj si.

PS str. 38

Opět můžeš shlédnout v díle Byl jednou jeden život.

Mějte se hezky.