Český jazyk
a) učebnice str. 93/5 vypracuj také za a), b) – vše do písankového sešitu, utvoř alespoň tři věty a napiš je
b) Procvičování pravopisu str. 25/ druhý sloupec

Matematika
a) PS str. 4/5,6,7,8,9

Čtení
a) poslechni a podívej se na pohádku “ O pyšné noční košilce“
https://youtu.be/cbjIi70ZXLw?list=PL5Fy7KyEOjx3j5G-hnxP2x9t5dl0nZbNn

b) přečti si otázky a odpovědi zapiš do sešitu čtení:
1. Kdo napsal Povídání o pejskovi a kočičce?
2. Chtěla si barevná košilka hrát s košilkou bílou?
3. Co na sobě měla barevná košilka?
4. Kdo přišel za bílou košilkou, když byla smutná?
5. Andělíček poradil košilce, aby….
6. Po probuzení byla bílá košilka: