Český jazyk
a) učebnice str. 93/7 vypracuj do písankového sešitu
b) Procvičování pravopisu str. 26/1

Matematika
a) Počítáme zpaměti(3) str. 6/21,22,23

Prvouka
a) učebnice str. 51 – přečti si text a prohlédni si obrázky
b) PS str. 54

Čtení
a) čti si svou knihu, kterou zapíšeš do čtenářského deníku