Český jazyk
a) učebnice str. 93/4 opiš věty do písankového sešitu, slovesa podtrhni vlnovkou
b) Procvičování pravopisu str. 25/první sloupec

Matematika
a) PS str. 4/ 1,2,3,4
b) Počítáme zpaměti(3) str. 5/19,20

Prvouka
a) učebnice str. 50 – přečti si text v učebnici, odpovídej ústně na otázku 1,2
b) PS str. 53