Český jazyk
a) PS str. 73,74/ 8
b) na papír si udělej tři sloupečky – osoba, věc, rostlina
c) projdi se po vašem domě a vypiš alespoň 4 osoby, věci a rostliny, které vidíš v domě, na zahrádce či dvorku

Matematika
a) dávala jsem žákům nové PS do matematiky-vyzvedni si v pátek do 12:00 ve škole
b) Počítáme z paměti(2) – vypočítej 3 libovolné sloupce sloupce

Prvouka
a) učebnice str. 48
b) PS str. 50,51