Český jazyk
a) učebnice str. 91/4,5 ústně
b) PS str. 73/5 – žáci si dodělali, protože včera jsme celé nestihli
c) psaní diktátu na známky – děti, které pracují doma si diktát napíší na konzultaci
d) Procvičování pravopisu – str. 32/2

Matematika
a) PS str. 30 – dodělávali jsme
b) Vymysli 4 slovní úlohy a zapiš zadání a  výpočet do oranžového sešitu. Inspiraci najdeš v PS na str. 30/10
c) žáci psali v hodině sebehodnocení- dostaneš ho na konzultaci a vypracuješ doma

Prvouka
a) učebnice str. 44-45 – přečti si informace a odpovídej na otázky
b) učebnice str. 46 – prohlédni si obrázky a pojmenuj zvířata a rostliny
c) PS str. 48
d) PS str. 49/ 1,2, u cvičení 3 vypočítej příklady, zatím nic nestříhej