Český jazyk
a) pohybová hra- procvičování slovních druhů
b) vysvětlení slovních druhů-spojky
c) podívej se na video, vše dělej pouze ústně

Matematika
a) Počítáme zpaměti(3) str. 8/29
b) žáci ve škole pracovali s pracovním listem, ty si doma dodělej Počítáme zpaměti(2), vypočítej alespoň dva sloupce

Praktické činnosti
a) žáci ve škole vyráběli včelu

Zítra jdeme na výlet do Jevišovky, učit se nebudeme.