Český jazyk
a) učebnice strana 33/1 napiš odpověď do písankového sešitu
b) 33/2 do písankového sešitu
c) strana 33/3 do písankového sešitu
d) strana 33/4 ústně

Matematika
a) PS strana 22
b) slovní úlohu na straně 22/1 do oranžového sešitu – zápis, výpočet, odpověď

Prvouka
a) pracovní list stopy zvířat, hezky vybarvit

Psaní
a) Písanka strana 5


Početník strana 5 dva sloupečky
Čítanka strana 38-39    (Filip Štyks si čte v knize, kterou si vybral.)