30.11.2020

Český jazyk

  • opakování – předložky, předpony – viz pracovní list
  • vypiš si předložky na volnou  stranu listu A4 (můžeš i do sešitu Český jazyk – velký červený) a na druhou stranu všechny předpony – s tímto listem pracuj u ostatních cvičení 🙂

Matematika

  • Pracovní sešit Počítáme zpaměti 4 – vypočítej další sloupec, označ jej datem 30.11.
  • učebnice – str. 36 – cv. 2, 3, 4 – vypracuj do sešitu
  • učebnice – str. 36 – cv. 6, 9 – vypracuj do sešitu, dbej správného zápisu čísel
  • učebnice – str. 37 – cv. 10 – opiš vzorně všechny příklady a vypočítej, opět – dbej správného zápisu čísel
  • DÚ – Početní 4 – str. 17 – vypočítej první sloupec, zapisuj správně zbytky