6.1.2021

Český jazyk

  • pokračujeme v procvičování vyjmenovaných a příbuzných slov po P
  • učebnice str. 41 – cv. 1 – cvičení vzorně opiš (připomínám – vždy píšeme psacím písemem) do sešitu Český jazyk (velký, červený)
  • učebnice str. 41 – cv. 2 – napiš správně uvedené přesmyčky, na každé slovo z druhého řádku vymysli větu (nejprve napiš slovo, pod slovo napiš na druhý řádek větu, slovo zachovej v daném tvaru 🙂 )
  • Pracovní sešit Hravá Čeština 4 – str. 28 – cv. 3 – procvič si pádové otázky (učebnice str. 56, podívej se na video)

Matematika

  • budeme se věnovat číslům, která jsou větší než 10 000 (deset tisíc)
  • pracujeme s videem a školním sešitem, připrav si proto tužku, pero a pokud si budeš chtít překreslit přímo osy z videa, pak i pravítko 🙂

Nyní pracuj s videem, můžeš zapisovat do svého školního sešitu Matematika, video si vždy zastav, napiš potřebné údaje do sešitu a poté si oprav podle náhledu 🙂

Nyní budeš jen mluvit – správně přečti číslo a vyčkej na opravu 🙂

  • Teď si vezmi učebnici na str. 53 a vypracuj cvičení 4 – seřaď podle velikosti  – pozorně si přečti jakým způsobem 🙂
  • učebnice str. 53 – cv. 6 – vypracuj do sešitu, dbej správného zápisu, výpočtu a odpovědi 🙂
  • učebnice str. 53 – cv. 7 – řádně si přečti slovní úlohu a uvědom si, jak vypočítáme třetinu z celku 🙂 (napovím – třetina – dělím třemi; celek – musím zjistit několik údajů dohromady 🙂 ) – jak vidíš, úloha bude mít více výpočtů 🙂

A opět něco oddechového 🙂 Když nemůže být hudební výchova, můžeš si doma zazpívat 🙂

Pro dnešek vše 🙂