18.11.2020

Český jazyk

 • Pracovní sešit – Procvičování pravopisu (někteří již mají, jiní si doplní sloupce s příslušným datem při obdržení ve škole u konzultace).
 • učebnice – str. 27 – cv. 2 b) – doplň a správně opiš do sešitu (velký červený) Český jazyk
 • Pracovní sešit – str. 20 – cv. 3 – doplň podle pokynů, pádové otázky – pokud je ještě neovládáš – najdeš v učebnici na str. 56 🙂 Pozor na uvedené zkratky: 3. p., č. mn. – znamená třetí pád čísla množného 🙂
 • Pracovní sešit str. 21 – cv. 4 – coplň podle pokynů
 • Pracovní sešit str. 21 – cv. 5 – rámeček – rozděl tužkou na slova a cvičení opiš správně do sešitu (velký červený) Český jazyk – opět píšeš datum, stranu a cvičení 🙂
 • pro dnešní den z češtiny vše 🙂

Matematika – geometrie

 • připravíš si sešit Geometrie, ořezanou tužku č. 3, trojúhelník s ryskou

Zopakuj si:

 • učebnice str. 29 – cv. 3 – pracuj dle pokynů do sešitu
 • učebnice str. 29 – cv. 5 – pracuj podle pokynů do sešitu – PAMATUJ – nejprve Náčrtek – provedeš pouze rukou bez pravítka, Konstrukce – vlastní rýsování, které bude bez gumování a přesné 🙂 nakonec Zápis – vyzkoušej si 🙂
 • učebnice str. 35 – cv. 1 – pracuj přesně podle pokynů v učebnici, nejprve opět Náčrt, poté Konstrukce a nakonec Zápis – i když to v učebnici uvedené není 🙂
 • učebnice str. 35 – cv. 2 – rýsuj podle pokynů – každý krok své práce máš popsán, takže určitě zvládneš všechno bez potíží 🙂
 • učebnice str. 35 – cv. 3 – opět budeš rýsovat podle pokynů a opět nejprve náčrt bez pravítka, trénuj čtení s porozuměním
 • pro dnešní den je to z geometrie všechno, věřím, že rýsování je úhledné a správné 🙂

A dnes trochu svižnější pohyb 🙂

Jana 🙂