Vlastivěda

Milí žáci seznámili jste se Starými pověstmi českými a vznikem první slovanské říše na našem území. Dál se budeme postupně seznamovat s významnými českými osobnostmi v historii našich českých dějin. Jak poznáte i z názvu jednotlivých kapitol.

VELKOMORAVSKÁ   ŘÍŠE

Shlédni na YUTUBE – Dějiny udatného národa českého – díl – Velká Morava

Pozorně si prohlédni mapu v uč. str. 18 a přečti si stranu  18, 19

Do sešitu opiš ZAPAMATUJ SI  ze str. 19  prostuduj str. 20 a vypracuj do sešitu  odpovědi na otázky ZOPAKUJ SI

Pracovní sešit   str. 9 a 10

PROJEKT : 

uč. str. 20  cv. –  PČ  oranžové políčko – vytvoř jednoduché hradiště 

 

Přírodověda

EKOSYSTÉM  POTOK  A  ŘEKA

přečti si v uč. str.  56 – 57 a překresli do sešitu obrázek ze str. 56  VODNÍ  TOK. 

Pracovní sešit – najdi si stranu  EKOSYSTÉM   POTOK  A   ŘEKA

str. 41, 42  a vypracuj . 

 

Jsi chytrý kluk a chytrá dívka,  přeji Ti  ať všechny úkoly zdárně zvládneš.

tř. uč.  Zdenka  Pecová