19.6.2020

SDĚLENÍ PRO VŠECHNY ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Dne 26. června 2020 bude všem žákům Základní školy Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace předáno Vysvědčení za školní rok 2019/2020 a to jak za I., tak i za II. pololetí.

Všichni žáci se dostaví do školy 26. 6. 2020 v 8.00 hodin s Čestným prohlášením (viz pod sdělením). Půjdou rovnou do své třídy, kde jim bude předáno Vysvědčení a společně si popřejí ve třídě pěkné prázdniny. Ti, co si ještě nevyzvedli věci ze šatny – při odchodu tam zajdou a vše si vezmou s sebou domů. Rodičům není vstup do školy povolen – prosím, respektujte tento pokyn.

Pokud nemáte možnost Čestné prohlášení vytisknout, můžete si tento formulář vyzvednou ve škole v pondělí 22. června 2020 od 9.00 do 10.00 hodin.

Prázdniny našim žákům začínají 29. 6. 2020 a končí 31. 8. 2020. Do školy se všichni žáci budou vracet v úterý 1. září 2020. Slavnostní zahájení nového školního roku tak proběhne od 8.00 hodin v učebně 4. třídy.

Čestné prohlášení

Mgr. Jana Zvonková