13.10.2020

Vážení rodiče, předkládám zadání úkolů pro distanční výuku:

Abeceda – str. 27, naučit se číst slabiky – úkol 2, úkol 4 – zakroužkovat dané slabiky ve slovech.

str. 28 – vyvození hlásky a písmene O, o, splň úkoly 1,2,3. , str. 29 – splň úkoly 1 a 2.

PL – S: dokončit úkoly 3, 4 a 5.

Písanka1 – str. 20 – psát vlny.

Matematika 1 – sr. 18 – nakresli a vypočítej – dva sloupečky, znázorni a vyřeš dvě slovní úlohy. Na první řádek znázorni kolečky, na modrou linku sestav příklad. Řekni odpověď celou větou.

Prvouka – str. 16 – úkol 1: prohlédnout si podzimní plody – poznat, pojmenovat, zakroužkovat plod začínající na o, úkol 2 – nakreslit. úkol 3: navíc – můžeš vytvořit.

Hodně zdaru a pevné nervy.

Mgr. Dana Tomaštíková