13.10.2020

Český jazyk

Předložky a Přípony

 • učebnice str. 22 – důkladně si pročti žluté rámečky Přeložka BEZ a Předložky OD, NAD, POD, PŘED
 • Zapamatuj si modrý rámeček: Můžeš-li mezi předložku bez, od, nad, pod, před a jméno vložit ještě jiné slovo, poznal jsi, že je to předložka – a že je musíš napsat odděleně.
 • bez vlasů – bez dlouhých vlasů
 • od tatínka – od mého tatínka
 • nad stolem – nad psacím stolem
 • pod lavicí – pod Janinou lavicí
 • před domem – před naším domem
 • učebnice str. 22 – cv. 1 – ústně
 • Předpony BEZ-, ROZ-, VZ-
 • prostuduj si žlutý rámeček a zapamatuj si modrý rámeček
 • Začíná-li po předponách roz-, bez- kořen slova na z-, setkají se v takové slově dvě z:
 • rozzlobený, rozzuřený, bezzubý
 • učebnice str. 23 – cv. 2 opiš do sešitu Český jazyk Š (velký)

Matematika

Písemné dělení jednociferným dělitelem

 • učebnice str. 23 – cv. 1 – prostuduj si postup – dbej správného zápisu
 • učebnice str. 23 – cv. 2 – bez odhadů, pouze vypočítej a proveď zkoušku – vypracuj do sešitu
 • zopakuj si dělení se zbytkem – str. 23 – cv. 7 – ústně
 • učebnice str. 24 – cv. 8 – prostuduj si správný zápis při dělení (zbytky a jejich psaní)
 • učebnice str. 24 – cv. 9 – vypracuj do sešitu
 • Počítáme zpaměti – zadány úkoly do konce týdne individuálně

Zítra přidám další úkoly. Pamatuj, že pravidelná práce (dělení, násobení, sčítání, odčítání, opakování českého jazyka, slovíčka v AJ), to vše ti pomůže lépe si vše zapamtovat. Každý den si najdi čas na úkoly a procvičování. Protože je distanční výuka povinná, zítra se také dozvíš, kdy máš jaké úkoly odevzdat do školy. A i když můžeš déle spát, do školy přineseš úkoly ve stanovenou dobu 🙂

🙂