22.3.2020

Milí žáci i rodiče,

týden uběhl a já doufám, že jste všichni v pořádku a snažíte se zvládat domácí výuku. Posílám další zadání. Úkoly vybírám ty, které bychom měli v tomto časovém období splnit. Připomínám, pracujte průběžně, každý den, jakoby jste byli ve škole. Nezapomínejte každé cvičení očíslovat a psát data, kdy jste daný úkol plnili. Za okraj sešitu nebo pod cvičení můžete napsat jak jste úkol zvládali – snadno, s menšími, či většími obtížemi. Je to důležité, až se vrátíte do školy, budeme moci lépe na látku navázat – popřípadě docvičit. Pracujte s učebnicemi, s přehledy učiva.

Ať se vám daří. Vaše tř.učitelka.

Čj – uč.

str. 83 –  cv. 6a) do sešitu

str. 84 – zopakuj si časování sloves v přítomném čase, nezapomínej, že se v koncovkách píše vždy měkké i

pak vypracuj cv.1 a)

str. 85 – cv. 3, 4, 5 a) do sešitu

str.86 – cv. 6

PS 2 – str. 8 a 9 – pracuj s učebnicí!

Čj uč. str. 86 – zopakuj si tvoření budoucího času a zkus si ústně cv. 2 a) na str. 87

PS2 – vypracuj str.10

Sloh – PS str. 22, 23, 24

M – uč.

str. 98 – cv. 18, 19, 20, 22.

str. 99 – cv. 27, 28, 29, 30.

str. 101 – cv. 2, 3, 5  Sečti písemně – čti červené příklady!!!

str. 102 – cv. 6, 7 Nauč se sčítat desetinná čísla na kalkulačce, můžeš si zkontrolovat předešlá cvičení

G:  Početník 1 – str. 32

Vl uč. – str. 20 – 25, přečti si, do sešitu si opiš – Zapamatuj si!

PS str. 20 – Moravskoslezský kraj, str. 21 – Zlínský kraj, str. 18 – Jihomoravský kraj – vypracuj

Př uč. str. 58 – 59 přečti si, zapiš do sešitu  – Zapamatuj si.

PS – str. 34 – vypracuj celou, str. 35 – cv. 16 a 17

Aj uč. L 5 str. 52 – zopakuj si slovíčka k popisu pokoje a předložky ! – cv. 1, 2, 3

str. 52 – cv. 3b) napiš, kde je medvídek Edward, cv. 4a)  – piš podle cv. 1 na str. 52, kde má Amy věci

PS str. 42 a 43, cv 8 piš o sobě

uč. str. 54 – cv. 3, přečti si a zopakuj popis domu + užití vazby “ There is, there are“ tj. jednotné a množné číslo, cv. 5 napiš do sešitu.

PS str. 44 a 45.

Hodně úspěchů.