23.4.2021

ČESKÝ   JAZYK 

Zájmena – procvičování

PS str. 16, 17, 18, 19

 

MATEMATIKA

Desetinná čísla – opakování a procvičování

Početník str. 24, 25, 26

 

VLASTIVĚDA – Národní divadlo

referát – historie ND

– v jakém slohu je postaveno ND

– umělci, kteří se podíleli na výzdobě ND

– hudební skladatelé

– zajímavosti, obrázek

Hudební výchova  – referát

– vyber si jednoho ze známých hudebních skladatelů (ukázky jsme poslouchali ve škole)

– napiš co o něm zjistíš z internetu – zajímavosti

– dílo – jaké skladby složil

– některou si poslechni a napiš její název a jak se ti líbila

PŘÍRODOVĚDA

Čich, chuť, hmat, kožní soustava – učebnice str. 60 a 61

PS str. 36

Podívej se na videa