3.11.2020

Český jazyk

  • budeš pracovat do sešitu a zopakujeme si druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)
  • napiš na každé sloveso větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací – přikládám vzor (tento vzor psát nebudeš)

sloveso:  číst

věta oznamovací: Maminka mi čte pohádku.

věta tázací: Budu si číst zítra knížku?

věta rozkazovací: Běž si číst!

věta přací: Kéž bych si mohla tuhle knihu přečíst.

Budeš tvořit věty na tato slovesa:

kreslit          běhat         vidět

celkem tedy vytvoříš 12 vět 🙂 Dej si pozor na to, že věta vždy začíná velkým písmenem a končí příslušným znaménkem (tečkou, otazníkem, vykřičníkem). Dbej na úpravu v sešitě 🙂 Přeji hodně zábavy při tvoření vět 🙂

Matematika

  • dnes je na programu násobení číslem 8, pro zpestření se můžeš podívat na video 🙂

A teď už budete pracovat každý sám 🙂

  • Matematika 7 – str. 20 – vypracuj cv. 1, 2, 3, 4 – dle pokynů
  • Matematika 7 – str. 20 – cv. 5 – vypracuj do sešitu – dbej správného zápisu slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď)

Pro dnešek je to vše 🙂

Hezký den 🙂 Jana Zvonková 🙂