15.10.2020

Abeceda – str. 29 uvolňovací cviky, úkoly 1 a 2.

str. 30: vyvození slabiky mo, lo, so – sklad a postup čtení ( předváděla jsem na třídní schůzce – vázaně přidat k souhlásce samohlásku o ).

úkoly 1, 2, 3, 4. ( úkol 3 – děti vytleskávají slovo a  do mřížky se doplní jen slabiky momotýl, sosova, loloď, lo, mo – lokomotiva, viz. jako na stranách 20, 24, 26, 27)

str. 31: uvolňovací cviky – úkoly 1, 2.

Písanka 1 – str. 23, úkoly 1, 2, 3, 4.

PL – písmeno O: splň si všechny úkoly, kromě úkolu 6 – jen si obtáhni okno, můžeš vybarvit. U úkolu 5 – nezapomeň zakroužkovat všechna o a a i psací!

Matematika 1str. 19 – odčítání do 4

první úkol – dopíší příklad

druhý úkol – znázornění na číselné ose: modrá úsečka znázorňuje číslo 4, červená číslo jedna a žlutá výsledek odčítání – číslo 3, podobně druhá osa znázorňuje příklad 4 – 3, třetí osa 4 -2, děti tyto příklady doplní a napíší výsledek.

třetí úkol – doplní se příklady a výsledky, přeškrtnutá kolečka znázorňují odčítání

čtvrtý úkol – k příkladům dokresli kolečka, nezapomeň škrtnout příslušný počet koleček( tzn. u prvního příkladu si nakreslí 4 kolečka a 2 škrtnou)

slovní úlohy – vymýšlení zadání (př. V zoo se pásly 4 žirafy, 3 odběhly…) znázorni pomocí koleček, 3 škrtni, na modrou linku zapiš příslušný příklad a výsledek. Řekni odpověď – celou větou! ( příklad – Ve výběhu zůstala 1 žirafa)

Úkoly plňte s dětmi postupně, doufám, že vám to půjde!