15.10.2020 Znovu si pročtěte celou kapitolu o rostlinách učebnice str. 14 – 17.

Úkol na úterý 20.10.2020 Písemně!

1. Jak dělíme rostliny podle délky života?

2. Jak rostliny rozlišujeme podle stonku?

3. Nakresli obrázek rostliny a pojmenuj její části.

4. V jaké části rostliny probíhá fotosyntéza?

5. Jak se rozmnožují rostliny, které nekvetou?

Pracovní sešit str. 7 cvičení 8 –  doplň tyto pojmy: sluneční světlo, voda, živiny, oxid uhličitý, zelené barvivo, kyslík

str. 7 cvičení 9 – mělo by ti vyjít jednou ano a dvakrát ne, zapiš tvrzení správně

str. 8   cvičení 10 – do každého prostředí jedna rostlina nepatří

str. 8 cvičení 11 – do křížovky doplň slova jedle, sněženka, dub, smrk, jetel, pomněnka, kaštan

Pracovní sešit do školy nenos, jen 5 odpovědí na otázky. Otázky neopisuj!!!