Škola v přírodě Koryčany 20. – 23.5.2019   Nabízíme pro naše žáky 2. – 5. třídy pobyt ve škole v přírodě. Vybrali jsme krásnou lokalitu – Koryčany, okres Kroměříž. Pokud máte zájem přihlásit Vaše dítě na tento pobyt, pročtěte si důkladně informace a vyplněnou Závaznou přihlášku odevzdejte třídnímu vyučujícímu do konce měsíce září 2018. Kdo se může zúčastnit: žáci 2., 3., 4. a 5. třídy