21.4.2020 A ještě Prvouka. Navazujeme na učivo minulého týdne. Nejprve odpověz zpaměti, potom ve spolupráci s učebnicí. Přeji všem úspěšné řešení.

Neživá příroda