21. 4. 2020

Dobré dopoledne, doufám, že jste si přes víkend odpočinuli, tak jdeme na to!

M – str. 107. cv. 13

Slovní úloha byla jednoduchá, stačilo sečíst. 7,8 + 4,5 = 12,3

str. 108, cv. 1 Řazení podle velikosti :

a) 5,3; 5,54; 6,48; 6,51; 7,31; 9,31

3,82; 3,9; 3,95; 8,2; 8,26; 8,62

b) 65,1; 9,5; 5,76; 5,67; 4,97; 4,12

7,83; 7,2; 7,15; 7,1; 5,46; 5,43

cv.4  rozklad des.čísla

4 + 0,2;    7 + 0,38

8 + 0,7;    9 + 0,46

5 + 0,9;   37 + 0,69

7 + 0,3;   76 + 0,48

cv. 11 stačilo krátit ( škrtat) stejný počet nul

634;   255;   900;   5 000

780;   600;   900;      500

78;     60;        9;        50

str.109, cv. 15 písemné sčítání, doufám, že umíš na kalkulačce zadávat desetinnou čárku.

140,1;   368,95;   314,44;   793,8;   561,84;   291,66

Početník str. 33 stačilo si najít vzoreček pro výpočet obsahu čtverce: S = a . a ( a pak už pamětně nebo písemně násobit)

cv. 1

S = 36 cm2;      S = 1 600 mm2;   S = 289 dm2

S = 400 km2;   S = 144 dm2;        S = 17 424 cm2

S = 64 km2;      S = 784 mm2;      S = 625 m2

S = 49 km2;      S = 81 km2;          S = 160 000 mm2

rozšiřující cv. 2 vyšli jsme ze vzorce, když S = a.a.

tzn. r = 10, protože 10 . 10 = 100; s = 2, protože 2 . 2 = 4, t = 9, protože 9 . 9 = 81

cv. 3 opět výpočet obsahu

S = a . a                             19 600 . 181 = 3 547 600 Kč

S = 140 . 140

S = 19 600 m2

AJ uč str. 57  cv. 4 Tvoření otázek. Doplnili jsme tabulku:

Is there…                        ….is

…there…

Are there…                    …are.

…there…

cv. 5 Tvořili jsme otázky s odpověďmi kladnými nebo zápornými, buď v jednotném nebo v množném čísle.

1 Is there a post office in Amy’s town?   Yes, there is.

2 Are there three banks in Amy’s town? Yes, there are.

3 Is there a station …………………………..? No, there isn’t.

4 Are there two supermarkets …………..? Yes, there are.

5 Is there a swimming pool ………………? Yes, there is.

6 Is there a bus station …………………….? No, there isn’t.

7 Are there a lot of shops…………………..? Yes there are.

8 Is there a cinema…………………………..? No, there isn’t

Opět doufám, že jste v pohodě zvládli!?