7.4.2020 Dnes vám posílám otázky ke kapitole, kterou jste se naučili v minulém týdnu. Pokuste se na ně odpovědět nejprve zpaměti, pak si správné odpovědi vyhledejte v učebnici.

Lidské tělo