20. září 2019
Třetí třída je náročná a tak je třeba začít pracovat již od září a to svědomitě, se zodpovědností a pravidelnou přípravou – pak bude vše v pohodě a bez bolístek. Vás – zákonné zástupce – prosím o dohled nad domácí přípravou, pravidelnou kontrolu Žákovských knížek a jejich podpis – alespoň 1x týdně, abych věděla, že máte přehled o výsledcích vzdělávání Vašeho dítěte. Také občas podepište školní sešit – podívejte se na práci v hodině. I když nejsem příznivce známkování, žáci na tento způsob slyší a tak hodnotím vše, aby se naučili více zodpovídat za odevzdanou práci. Ano, chybami se učíme, ale najít je a opravit – to je důležité. Žáky 1x vracím, aby si chyby opravili, pokud přijdou s neopravenou chybou, hodnotím podle pravidel, která jsme si vysvětlili. Chyba i/y, í/ý, r/R – stupeň dolů, čárka, háček, tečka či přepis písmene, číslice (znaménka), či špatná čitelnost písmene, číslice – půl stupně dolů. Při zohlednění žáci ví, koho se týká a vysvětlujeme si spolu výslednou známku.
Pouzdro a jeho vybavení – na psaní do PS a rýsování zvolte tužky č. 2 a 3 značky KOH-I-NOOR – ty mají odpovídající tvrdost. Tužky typu B a HB jsou měkké a vhodné na kreslení. Žáci si sami kontrolují pastelky a tužky – správně ořezané. Upřednostňujeme alespoň tři barvy pastelek tenkých – na podtrhávání v PS nebo sešitech, lépe se s nimi manipuluje a mají tenkou stopu. Silné pastelky jsou vhodné na kreslení.
Náhradní sešit – žáci budou mít u sebe. V případě, že zapomenou sešit do některého předmětu, dělají si zápisy a plní úkoly do tohoto Náhradního sešitu. Tento sešit bude sloužit pouze k tomuto účelu, nikoliv ke kreslení či psaní během přestávek apod.
Domácí úkoly – jsou vždy vyučujícím zaznamenány na nástěnce u tabule, aby si je žáci mohli zapsat do svých notýsků. Lístky jsou uschovány pro případnou zpětnou kontrolu.
Chování – i zde jsme přísnější, protože stále více žáci nerozlišují mezi dobrým a špatným jednáním. Včas budete informováni prostřednictvím Žákovských knížek.
Zapomenuté pomůcky – zaznamenáváme v ŽK, 10 záznamů = Napomenutí TU.
Na stránkách třídy budu zveřejňovat naše aktivity a přidám i nějaké zajímavosti.
Jana Zvonková