Dokumenty – oblast, kde najdete plány, školní řád, vnitřní řád školní družiny, rozvrhy jednotlivých tříd, výroční zprávu apod. Veškerá legislativa, která je potřeba k uveřejnění dle zákonů.

Metodik prevence – školský metodi prevence předkládá veřejnosti veškeré materiály, kterými se škola řídí a můžete se informovat, jak budeme postupovat při řešení rizikového chování.

Výchovný poradce – veškerá dokumentace týkající se prospěchu žáků s SVP, návštěvy v PPP, inkluze apod.

Sborovna – tady najdete články, které vás mohou zaujmout, oblast výchovy, vzdělávání, pedagogiky a psychologie.

Školní družina – veškeré aktivity školní družiny.

Stránky tříd – jednotlivé třídy mají svůj odkaz, kde prezentují svou činnost.

Zájmová činnost – veškeré informace týkající se provozu kroužků pořádaných ve spolupráci s DDM Mikulov.