9.4.2020

Milí žáci mám tu pro vás další řešení slovních úloh z matematiky. Už se jistě těšíte až si budete moci zkontrolovat jak jste byli úspěšní. Buď si otevři odkaz  nebo si zkontroluj z prohlížeče. 

Matematika – str. 103

cv. 23.

25 postelí                                        po 4 560 Kč

V1 (postele celkem)                      4 560 . 25 = 114 000 Kč

diagnostický přístroj                      138 500 Kč

V2 celkem vydali                           114 000 + 138 500 = 252 500 Kč

Celkem vydali 252 500 Kč.

cv. 24.

mužů a žen                                       600

žen                                                     2 x více než mužů

V1   mužů                                          600 : 3 = 200

V2   žen                                              200 . 2 = 400

V textilním závodě pracuje 200 mužů a 400 žen.

cv. 26.

4A    3 skříňky                                    9 780 Kč

V1     1 skříňka                                   9 780 : 3 = 3 290 Kč

4B     5 skříněk                                   3 290 . 5 = 16 450 Kč

Za 5 skříněk zaplatí 16 450 Kč.

cv. 28.

3 šálky                                                 186 Kč.

V1 – 1 šálek                                         186 : 3 = 62 Kč

V2 – 5 šálků                                          62 . 5 = 310 Kč

V3 – 6 šálků                                          62 . 6 = 372 Kč

Za 5 šálků zaplatí 310 Kč.

Za 6 šálků zaplatí 372 Kč.

cv. 29. podívej se na dva způsoby zápisu

1 lavice pro 2 žáky                                 1 176 Kč

židle pro 1 žáka                                       445 Kč

žáků                                                             24

V1 lavic                                                        24 : 2 = 12 kusů

Pro třídu se musí nakoupit 12 lavic.

V2 cena za lavice                                        12 . 1 176 = 14 112 Kč

Za lavice zaplatí 14 112 Kč.

V3   židle                                                       24 . 445 = 10 680 Kč

Židle budou stát 10 680 Kč.

V4    celý nákup                                           14 112 + 10 680 = 24 792 Kč

Celý nákup bude stát 24 792 Kč.

cv. 29. jiný způsob zápisu

1 lavice pro 2 žáky                                        1 176 Kč

židle pro 1 žáka                                                445 Kč

žáků                                                                    24

V1   lavic                                                            24 : 2 = 12 kusů

V2   cena za lavice                                             12 . 1 176 = 14 112 Kč

V3   židle                                                             24 . 445 = 10 680 Kč

V4   celý nákup                                                   14 112 + 10 680 = 24 792 Kč

a) Pro třídu se musí nakoupit 12 lavic.

b) Za lavice zaplatí 14 112 Kč.

c) Židle budou stát 10 680 Kč.

d) Celý nákup bude stát 24 792 Kč.