23.6.2020

26. 6. 2020 PŘIJDOU ŽÁCI DO ŠKOLY V 8.00 HODIN. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘINESOU TI ŽÁCI, KTEŘÍ NEDOCHÁZELI DO ŠKOLY OD 25.5.2020. VŠICHNI BUDOU MÍT ROUŠKU NA ÚSTECH. V ŠATNĚ SE NIKDO PŘEZOUVAT NEBUDE, ŽÁCI PŮJDOU ROVNOU DO SVÉ TŘÍDY. PŘI ODCHODU SI ŽÁCI VYZVEDNOU SVÉ VĚCI V ŠATNĚ (POKUD TAK JIŽ NEUČINILI). RODIČŮM A JINÉMU DOPROVODU ŽÁKŮ JE VSTUP DO ŠKOLY ZAKÁZÁN.

Mgr. Jana Zvonková