11.1.2021

Žáci odevzdají úkoly v pátek     15. 1. 2021

v obvyklou dobu       10,00 – 11,00

a současně si vyzvednou opravené úkoly s hodnocením        z minulého týdne.

Přinesou ke kontrole:

  • PS  –  Český jazyk 1
  • PS –   Početník
  • PS  –  Slohová výchova
  • PS  –  Vlastivěda
  • PS –   Přírodověda 
  • Referát – Přírodověda – Podnebné pásy
  • Geometrie – úkol na volném nelinkovaném papíře