11.1.2021

Dnešní práce:

Slabikář str. 24 – úkol tužka. Písanka 2 – nácvik psaní slabik a slov s písmenem s. DÚ – dokonči str. 21.

Matematika 2 – str. 10.

Prvouka – str. 34. DÚ: nauč se podle obrázku popisovat části lidského těla.