16.11. 2020

Dobrý den,

vkládám již avizovaný harmonogram individuálních konzultací pro naši třídu. Časový rozpis je pevný. Osobní individuální konzultace jsou dobrovolné, účast není povinná. Jde spíše o pomoc při nejasnostech při distanční domácí výuce. Můžete, ale nemusíte jich využít. Pokud se dítě konzultace zúčastní, přijde ve stanovenou dobu ke škole, kde si jej vyzvednu a odvedu do třídy. Každý bude mít roušku, psací potřeby, učebnice a pracovní sešity. Po skončení konzultace dítě opět doprovodím před školu, odkud odchází domů. Distanční výuka pokračuje dál povinně pro všechny.

Harmonogram konzultací:

Harmonogramkonzultací – 3.třída – Listopad

Popis není dostupný.