12.1.2021

GEOMETRIE

Obsah obdélníku a čtverce – uč. str. 67

Zopakuj si červeně napsanou poučku na str. 67 a vzorce pro výpočet obsahu čtverce a obdélníku

  • Napiš si vzorový zápis                        – str. 67 cv. 1

  • Stejným způsobem udělej úkoly:   – str. 67 cv. 2, 4, 5

  • Narýsuj a vypočítej                               – str. 67 cv. 3