Hotové úkoly mi žáci přinesou v úterý 10.11.2020 
od 9:00-12:00