Vážení rodiče,
prosím o vyzvednutí si osobních věcí, které mají žáci ve třídě (cvičební úbor, výtvarný kufřík, přezuvky). Dále si ve škole vyzvedněte tiskopis se souhlasem objednání PS a sešitů na školní rok 2020/2021
Tiskopis si můžete vytisknout zde souhlas s nákupem pracovních sešitů

Tiskopis podepsaný  a s označením souhlasu či nesouhlasu odevzdávejte do 15.6. osobně nebo vložte do schránky školy

VYSVĚDČENÍ – čtěte viz informace ředitelky školy v záložce AKTUALITY

Připomínám, že žáci musí mít roušky. Do školy vchází pouze žáci, rodiče zůstávají jako doprovod před školou.