Živá abeceda – číst 

str.  2        cv. 2 řádky

str. 2         cv. 3  sloupce  obojí se záložkou

str. 4 naučit se básničku zpaměti

 

Matematika     

str. 4 pokračuj v řadách – celé cvičení, dokreslí řady podle vzoru