14.10.2020

Český jazyk

 • Zopakuj si včerejší učivo – Předložky bez, od, nad, pod, před; Přípony bez-, roz-, vz-.
 • učebnice str. 23 – žlutý rámeček – PŘEDPONA  od-, nad-, pod-, před
 • PAMATUJ – Začíná-li po předponách od-, nad-, pod-, před- kořen slova na d-, setkají se v takovém slově dvě d: poddaní, oddělení, oddech
 • učebnice str. 23 – cv. 3 – vypracuj podle zadání – větu s vybraným slovem napiš do sešitu podle vzoru:     vybrala jsem si slovo stín – přidám předponu od-  Vytvořenou větřou je: Tento odstín barvy se mi líbí. (Tuto větu nepiš.)
 • Pracovní sešit – str. 15 – cv. 8 – příklad – babička, která nemá zuby, je bezzubá 🙂  – vždy tvoříš jedno slovo s danou předponou bez-  🙂
 • Pracovní sešit str. 15 – cv. 9 – vypracuj dle pokynů (jako pomůcka ti může sloužit v příloze Tabulka slovních druhů)
 • Slovní druhy
 • Pracovní sešit str. 16 – cv. 10 – vypracuj dle pokynů (tyto úkoly jsou na dva dny, dobře si je rozděl 🙂 )

Matematika

 • Počítáme zpaměti 4 – vypočítej označené sloupce (tyto úkoly jsou na dva dny – pak to budou 4 sloupce)
 • Písemné dělení jednociferným dělitelem – opiš do sešitu následující příklady, vypočítej a proveď zkoušku. Sprváné řešení najdeš zítra na těchto stránkách. Uvědom si, že počítáš pro sebe, podvádět se ještě nikomu nikdy nevyplatilo 🙂 Příklady a zkoušky počítej do sešitu – piš tužkou, chyby tak lépe opravíš (vygumuješ) .

středa:        136 : 5 =                  279 : 4 =              645 : 3 =

čtvrtek:     831 : 2 =               583 : 6 =                 726 : 7 =

Můžeš využít přílohu, která tě povede přesným návodem jak dělit 🙂

 • učebnice str. 23 – cv. 4 a 5 – vypracuj do sešitu (zápis, výpočet, odpověď)

PÍSEMNÉ DĚLENÍ – POSTUP

Přeji příjemný den při plnění úkolů 🙂

Jana 🙂