7.10.2020

Abeceda – procvičování písmen a slabik – úkol 2 str.24, písanka str. 16 + PL – psaní číslice 4

Matematika – str. 16 znázornění a výpočet slovních úloh, procvičování sestavování příkladů na sčítání a odčítání  v oboru do 3

Prvouka – vycházka do přírody, poznávání listnatých a jehličnatých stromů, sběr přírodnin

Praktické činnosti –  listy, plody – sestavování obrázků