6.1. Dobrý den. Dnes budete pracovat s pracovním sešitem. Otevřete si ho na str. 36 a 37. Ještě jednou si udělejte cvičení 5: Přečtěte si  popis, přeložte a dopište písmeno příšery o které se mluví. Cvičení 6: nahrávka chit chat oxford university press audionahrávky CD 2 Unit 7 Track 4 Pozorně poslouchejte a přeložte. O které příšeře se mluví? Cvičení 7: Doplňte slova z nápovědy na správná místa. Přečtěte si celý komiks a přeložte. Cvičení 8: Nakresli svoji příšeru a napiš její popis.