25.11. Otevřete si učebnice na str.29. Nejprve písnička, nahrávky č. 47 a 48

Překlad: Kolik máš bratrů? Mám jednoho bratra. To je Jot. Kolik máš sester? 5, 10, 15, 20 ….moc.

Další cvičení na str.29 jsem vám nahrál na video.

V pracovním sešitě vypracujte cv. 3. a 4.Ve 3. cvičení doplňte jméno, aby souhlasila věta a obrázek sourozenců.  Ve 4. cvičení doplňte chybějící slova podle nápovědy.

Překlad: Kolik máš sester? Mám dvě sestry. Kolik máš bratrů? Nemám bratra.