7.9.2021

Čj – PS1: dokončit cv. 1, cv. 2 a 3 str.1, cv. 4 a 6 str. 2.

M – PS4A: dokončit cv.6 str.8. Učili jsme se rýsovat podle pravítka. PS 4A – s. 9: dokončovali jsme strany geometrických tvarů – rýsování podle pravítka tužkou č.3! Na běžné psaní a doplňování používat tužky č.2!!!

Čtení, psaní:  Vybírali jsme a rozdělili si básničky na pasování – dostanou zítra.