8.9.2021

Čj – V učebnici na str.5 cv.1 a) b) c) a 1 a) b) jsme dělali ústně! PS1 str. 3 cv. 1, 2, 3, 4 – splněno, cv.5* dobrovolně.

M – PS 4A: str. 10 cv. 1, 2, 3.

Prv – učebnice str. 3 – přečetli jsme, vyprávěli o obrázku. PS str. 2 – splnili jsme úkoly 1,2,3,4. str. 3 – splnili úkoly 1,2,3. cv.4 – DÚ.

Čtení – rozdání a četba básniček k pasování. DÚ – naučit se je pěkně a hlasitě číst.