18. 1. Dobrý den, podívej se v učebnici na str. 46 – 48 a prostuduj si text o době pohusitské. Písemně splň úkoly 1. až 4.