18.1. Dobrý den. Podívej se na kapitolu „Vlastnosti látek“ v učebnici na str. 47 – 51. Písemně splň úkoly 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 9.

Velice se omlouvám, neuvědomil jsem si, že látka Nerosty a horniny je tak obsáhlá, že jsem vám ji rozvrhl na dva týdny. Vlastnostmi látek se budete zabývat až příští týden.