INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz školní družiny (ranní i odpolední ŠD) bude zahájen 2.9.2021. Od středy 2. 9. 2021 budou do ŠD přijati pouze žáci s řádně vyplněnou přihláškou (kontakt na zákonné zástupce, čas odchodu z ŠD).

Provoz ŠD od 2.9.2021 do 10.9.2021

Ranní ŠD

Žáci budou ve svých kmenových třídách pod dozorem vychovatelek ŠD.

Odpolední ŠD

Žáci 1. a 3. ročníku budou po obědě spojeni v učebně ŠD. Zákonní zástupci si děti vyzvedávají bočním vchodem.

Žáci 2. ročníku  zůstávají po obědě ve své kmenové třídě, domů odcházejí hlavním vchodem.

Dojíždějící žáci 4. a 5. ročníku vyčkají do odchodu na autobus ve své kmenové třídě.

Školní jídelna přihlašování i odhlašování dětí si zajišťují sami zákonní zástupci.

PROVOZNÍ DOBA ŠD 2021/2022

ranní ŠD 6.40 – 7.40 h

(Ráno je škola otevřena od 6.40 do 7.25 h, poté se uzavírá. Děti které přijdou později, čekají před školou do 7.40 h.)

odpolední ŠD 11.40 – 15.40 h

(Děti z odpolední školní družiny vyzvedávejte prosím bočním vchodem ŠD.)

Pokud si dítě z odpolední družiny nestihnete vyzvednout ve stanoveném čase, budete ihned telefonicky vyzváni.

TEL. KONTAKTY NA VYCHOVATELKY ŠD:

mobil školní družina 732 156 171 ( 7.40 – 15.40 hod)

Ivana Černošová 727  966 340

Marie Labajová 608 629 106

Rády Vám kdykoliv zodpovíme Vaše dotazy, ale také vyslechneme případné připomínky.

SEZNAM VĚCÍ POTŘEBNÝCH DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • deníček na omluvenky – nutné zapisovat omluvenky do deníčku

  • přezůvky na obědy

  • pláštěnka – nechávají si děti v šatně v plátěném pytlíku ( z bezpečnostních důvodů nedávejte svým dětem deštníky)

POPLATKY V ŠD 2021/2022

Výši úplaty stanovila ředitelka školy po projednání se školskou radou

( dne 3.3.2009) na částku 50,- Kč (padesát korun) měsíčně.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby v hotovosti.

Úplata bude vybírána ve dvou splátkách, a to za období :

1.9. 2021 – 31.1. 2022– 250,- Kč ( splatnost k 15.10. 2021)

1.2. 2022 – 30.6. 2022 – 250,- Kč ( splatnost k 15. 2. 2022)

Vybírané peníze slouží k nákupu výtvarných potřeb a materiálů, stolních her, stavebnic, drobných odměn pro děti za splněné hry a soutěže.

Upozornění rodičům !!

Předem známou nepřítomnost žáka, případnou změnu doby vyzvedávání žáka ze ŠD, která se neslučuje s dobou  uvedenou  v  zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně do deníčku školní družiny,nebo formou SMS. Na písemné omluvence bude uvedeno jméno žáka, datum, doba odchodu a podpis zákonného zástupce.

Na telefonickou omluvenku nesmíme reagovat, dítě nebude ze školní družiny uvolněno.