29.4.2021

Slabikář str. 83 – pracuj podle zadání. Písanka str. 10 – doplň věty z článku ve slabikáři. Dokresli obrázky na str. 9 a 10.

Matematika 3 dokonči slovní úlohy na str. 19. Na straně 17 cv. 1, cv2 – do školního sešitu. cv3 – ukazuj si na počitadle nebo na číselné ose.

VV: Shlédni pohádku o malé čarodějnici a nakresli.