12.11.2020

Abeceda: str. 38 a 39, vyvození hlásky a písmene i, I, vypracování pracovních listů. Opakujte čtení slabik v Abecedě i pomocí karet, můžete skládat i slova. Děti mohou skládat i samy a rozhodovat, jestli slovo dává smysl nebo ne.

Matematika 1: str. 25, 26, 27, vyvození čísla 6, psaní číslice 6 – viz pracovní list. Počítání zpaměti 1: vypočítat další dva sloupečky příkladů. Dbejte prosím na správné psaní číslic a úpravu!